My sme Adient

Zdokonaľujeme svet mobility

Inovácie zajtrajška prinášame už dnes

Adient Slovakia

3 150 zamestnancov na Slovensku

Adient Slovakia

6 slovenských lokácií

90 Minutesa

140 000 nami vyrobených automobilových sedadiel na Slovensku ročne

Adient Slovakia

4 výrobné závody na Slovensku

Adient Slovakia Trencin

Trenčín

Inovácie v strede Európy

Technologické centrum