Výrobný závod Just-in-Time

V závode Just-in-Time v Žiline, na skok od historického centra mesta, sa zhotovujú celé autosedadlá a interiérové prvky.

Od roku 2006 je výhradným dodávateľom sedačiek a stredových konzol pre spoločnosť Kia Slovakia. Pracuje v režime JIT (Just in Time) a JIS (Just in Sequence), čo kladie mimoriadne nároky na výrobu dielov v presne stanovenom čase, bez zbytočného zdržania a ohrozenia dodávky k zákazníkovi.

Víziou a poslaním spoločnosti Adient je dosiahnutie 100% kvality v každom produkte, v každom závode, každom procese, každý jeden deň. Všetky produkty spĺňajú náročné požiadavky zákazníka. Správne fungovanie závodu pomáha zabezpečovať premyslený a efektívny systém riadenia kvality.

Adient dbá pri svojom podnikaní na udržateľnosť a snaží sa minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Zároveň si je vedomý toho, že len motivovaní a spokojní zamestnanci môžu podávať dobré výkony.

Preto vytvára pre svojich zamestnancov motivujúce pracovné podmienky a prostredie a takisto zaujímavé príležitosti pre rozvoj kompetencií, kariérny rast či príjemnú firemnú kultúru.

Žilinský závod zamestnáva 250 ľudí v rôznych výrobných oblastiach ako sú výroba, logistika, kvalita, údržba, ale i financie a ľudské zdroje. Na prácu tu nikto nie je sám. Nováčikov zaškoľujú skúsení profesionáli a všetci spolu tvoria dynamický tím, nielen počas firemných aktivít.

V súťaži  Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť za rok 2023 získal Adient Žilina ocenenie v kategórii KVALITA podľa európsky uznávaných kritérií a preukázal, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je jeho prioritou v každej oblasti pôsobenia.

Na prácu tu nikto nie je sám. Nováčikov zaškoľujú skúsení profesionáli a všetci spolu tvoria dynamický tím, nielen počas firemných aktivít.

Adient Slovakia s.r.o. – odštepný závod Žilina
Kysucká cesta 3
01001 Žilina

Účtovná závierka k 30. septembru 2020 (uložená v RÚZ dňa 29. marca 2021)