Adient Seating d.o.o. – Kragujevac

Fabrika za montažu kompletnih sedišta za automobile (JIT)

Naša uspešna priča počinje marta 2011. godine osnivanjem fabrike u Srbiji koja će proizvoditi automobilska sedišta za klijenta Fiat Chrysler Srbija za model 500L. Već januara 2012. instalirane su proizvodne linije, početak pred-proizvodnje kreće februara 2012, a početak redovne proizvodnje jula 2012. U to vreme poslujemo pod imenom Johnson Controls Automotive doo, a od oktobra 2016. godine dolazi do odvajanja od Johnson Controls-a i postajemo ono što jesmo danas – Adient Seating doo. Nalazimo se u okviru Slobodne zone Fiat automobili Srbija u Kragujevcu u naselju Grošnica. Fabrika se prostire na 6.300 m² i poseduje 4 proizvodne linije za montažu sedišta. Rad u fabrici je organizovan u dve smene. Zapošljavavamo oko 200 ljudi.

Od 2017. godine naši zaposleni iz sektora logistike, kvaliteta i finansija su angažovani na programu za Lear US gde upravljaju čitavim lancem nabavke komponenti za pomenuti program, a od januara 2020. godine osnovan je EDI centar koji ima za cilj uspostavljanje i vođenje procesa elektronske razmene podataka između Adient fabrika širom sveta i dobavljača u cilju poboljšanja procesa nabavke direktnog materijala i održavanja baze kako postojećih tako i budućih dobavljača.

Uz fokus na stalni rast, mi smo organizacija u kojoj zaposleni mogu da iznesu ideje, doprinesu promenama i izgrade svoju budućnost. Mi negujemo sredinu u kojoj svako razume i ceni sličnosti i razlike među našim zaposlenima. Naše radno okruženje ističe integritet i etiku. U našem poslu fokusirani smo na kupca i u stalnoj težnji ka inovacijama i poboljšanjem proizvoda usluge i rešenja. Svom poslu pristupamo imajući na umu kvalitet, što je pokretačka snaga izvrsnosti u radu.

Naši zaposleni su naši najznačajniji ambasadori, oni su vredni, posvećeni, lojalni, pouzdani, otvoreni za saradnju, motivisani, proaktivni, inovativni, socijalno angažovani, vešti u obavljanju svojih aktivnost i oni obezbeđuju da naša kompanija ima reputaciju posvećenog člana zajednice i poželjnog poslodavca.

Adient Kragujevac Seating — JIT plant
Oktobarskih žrtava bb
34202 Kragujevac

+381 34 503202