Adient Serbia

3

Lokacije

Adient Serbia

680,105

Proizvedenih navlaka za automobilska sedišta u fiskalnoj 2019. godini

Adient Serbia

420

Minuta od porudžbine do isporuke

Adient Serbia

1200+

Zaposlenih

Serbia Map
Adient Loznica

Loznica

Fabrika za proizvodnju navlaka za automobilska sedišta (TRIM)

Adient Kragujevac Interiors

Kragujevac Interiors

Fabrika za proizvodnju enterijerskih delova od plastike, za automobile

Adient Kragujevac JIT

Kragujevac Seating

Fabrika za montažu kompletnih sedišta za automobile (JIT)