Adient Serbia

3

Lokacije

Adient Serbia

680,105

Proizvedenih navlaka za automobilska sedišta u fiskalnoj 2019. godini

Adient Serbia

420

Minuta od porudžbine do isporuke

Adient Serbia

1200+

Zaposlenih

Adient Loznica

Loznica

Fabrika za proizvodnju navlaka za automobilska sedišta (TRIM) i proizvodnju naslona za glavu i ruke (FOAM)

Adient Kragujevac Interiors

Kragujevac Interiors

Fabrika za proizvodnju enterijerskih delova od plastike, za automobile

Adient Kragujevac JIT

Kragujevac Seating

Fabrika za montažu kompletnih sedišta za automobile (JIT)