Adient Bieruń

Produkcja kompletnych foteli do pojazdów samochodowych

Zakład produkcyjny w Bieruniu powstał w 2003 roku. Należy do grupy produktowej Complete Seat/JIT. Obecnie w Bieruniu produkujemy siedzenia dla samochodów marek Fiat, Lancia i Opel. Aktualne zatrudnienie w zakładzie to około 470 osób.

Pracujemy w systemie 1 lub 2 zmianowym na bezpośredniej produkcji i w działach pomocniczych. Pracownikom biurowym oferujemy elastyczny czas pracy, również z opcją pracy zdalnej.

Nasi pracownicy chętnie angażują się w akcje charytatywne związane z korporacyjną odpowiedzialnością biznesu, w czym aktywnie wspomaga ich firma. Funkcjonuje u nas program Blue Sky, który promuje rozwój umiejętności przywódczych i działanie na rzecz lokalnych społeczności, poprzez wolontariat pracowniczy. Ostatnio pracowaliśmy na rzecz Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”, zagospodarowując teren dookoła budynku i tworząc ogród polisensoryczny dla podopiecznych Fundacji, oraz przygotowując przedstawienie jasełkowe dla dzieci objętych opieką ośrodka.

Nasz zakład w 2019 został po raz kolejny nagrodzony godłem „Biznes Fair Play”, z którego jesteśmy szczególnie dumni.

Otrzymujemy tę nagrodę corocznie, biorąc udział w konkursie na biznes Fair Play od 2008r.

Nagrodę Fair Play kapituła konkursu przyznaje etycznie i zgodnie z przepisami zarządzanym firmom. O naszej Polityce Etyki dowiesz się wiecej tutaj: ethics.adient.com

Zostaliśmy także docenieni przez Państwową Inspekcję Pracy, która uhonorowała nas nagrodą „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej.”

Adient Seating Poland sp. z o.o.
Oddział Bieruń
ul. Świerczyniecka 7
43-150 Bieruń

Fax: +48 32 325 33 13

Telefon: +48 32 325 33 10