Használati feltételek

Használati feltételek

AZ OLDAL HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET (A TOVÁBBIAKBAN: „FELTÉTELEK”).

A weboldalt (a továbbiakban: „oldal”) az Adient plc társaság és társult vállalatai (a továbbiakban: „Adient”) nyújtják.

AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK LETÖLTÉSÉVEL ÖN HOZZÁJÁRUL A JELEN FELTÉTELEK BETARTÁSÁHOZ ÉS A KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELMI STRATÉGIÁHOZ, AMELYEKET ITT TALÁL.

A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS AZ ADATVÉDELMI FELTÉTELEK ÉS/VAGY A COOKIE-HASZNÁLATI ALAPELVEK KÖZÖTTI ELLENTMONDÁS ESETÉN AZ ADATVÉDELMI STRATÉGIA ÉS A COOKIE-HASZNÁLATI ALAPELVEK FELTÉTELEI A MEGHATÁROZÓK ÉS IRÁNYADÓK.

HA ÖN NEM ÉRT EGYET A JELEN FELTÉTELEKKEL, NE HASZNÁLJA VAGY BÖNGÉSSZE AZ OLDALT, ARRÓL NE TÖLTSÖN LE SEMMILYEN TARTALMAT.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Adient fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészben megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy törölje a jelen feltételek, az oldal és/vagy a tartalom bármilyen részét. A módosítások a közzététel pillanatában lépnek életbe. Az oldal használatának folytatása a feltételek bármilyen módosításának közzétételét követően a módosítások elfogadását jelenti.

NEMZETKÖZI FELHASZNÁLÓK ÉS JOGVÁLASZTÁS
A TÁRSASÁG AZ OLDALT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL
KEZELI ÉS MŰKÖDTETI (A TOVÁBBIAKBAN: „USA”). HA ÖN AZ USA-N KÍVÜLI HELYRŐL LÉP AZ OLDALRA, FELELŐSSÉGET VÁLLAL AZ ÖSSZES HELYI JOGSZABÁLY BETARTÁSÁÉRT. JELEN FELTÉTELEK TEKINTETÉBEN AZ USA-BELI MICHIGAN ÁLLAM JOGSZABÁLYAI IRÁNYADÓK ANÉLKÜL, HOGY A KOLLÍZIÓS SZABÁLYOK RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSÁHOZ VEZETNÉNEK. ÖN ELFOGADJA, HOGY A JELEN FELTÉTELEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS ÉS/VAGY AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS VITÁK ESETÉRE ALÁVETI MAGÁT MICHIGAN ÁLLAM BÍRÓSÁGAI JOGHATÓSÁGÁNAK.

Az Adient társaság arra vonatkozó meggyőződése alapján, hogy az Ön eljárása a jelen feltételekbe ütközik, az Adient saját belátása szerint és előzetes figyelmeztetés nélkül megakadályozhatja az Ön hozzáférését a jelen oldalhoz, megszüntetheti az Ön korlátozott engedélyét, megvizsgálhatja, bevonhatja vagy együttműködhet a bűnüldözési hatóságokkal, polgárjogi eljárást vagy büntetőeljárást kezdeményezhet bármilyen, a jelen oldallal kapcsolatos vélelmezett vagy tényleges jogsértő eljárás miatt.

Az oldal tartalma

Az oldal védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, szerzői jogi védelem alatt álló anyagokat, továbbá az Adient társaság tulajdonában lévő, általa engedélyezett vagy a hozzájárulásával használt tartalmat tartalmaz (a továbbiakban: „tartalom”). Az Ön és az Adient társaság közötti viszonyok tekintetében az Adient az összes jog kizárólagos tulajdonosa, a tartalomhoz tulajdonjoga fűződik, beleértve az összes szerzői jogot, védjegyet és más szellemi tulajdonjogokat. Bármilyen tartalom vagy annak egy részének a jelen feltételekben meghatározott céltól vagy az Adient társaság által más módon jóváhagyott használattól eltérő célra való letöltése, másolása, vagy mentése tilos. A tartalom másolatát kizárólag személyes, nem kereskedelmi, tájékoztató jellegű használat vagy rögzítés céljából töltheti le és/vagy nyomtathatja ki, feltéve, hogy a tartalomban megjelenő logók, márkák vagy más magyarázatok a tartalom másolatában is megőrzésre kerülnek, és azokat nem törli belőle. Ha a jelen feltételek azt kifejezetten nem engedélyezik, a tartalmat az Adient társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos módosítania, másolnia, közzétennie, megjelenítenie, továbbítania, megváltoztatnia vagy bármilyen módon hasznosítania. Az Adient társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa a jelen oldal tartalmának tetszőleges részét vagy annak egészét.

Felhasználói tartalom

Az oldalra továbbított vagy más módon átadott információk (kivéve a személyes adatokat, amelyekre az Adatvédelmi alapelveink irányadók), beleértve az adatokat, szövegeket, fájlokat, grafikát és más anyagokat, „felhasználói tartalomnak” minősülnek. Ön a felhasználói tartalom jelen oldalon vagy azon keresztül történő továbbításával kizárólagos felelősséget vállal az ilyen felhasználói tartalom továbbításáért, teljességéért, tulajdonjogáért és közzétételéért, és tudomásul veszi, hogy az Adient társaságot nem terheli semmilyen felelősség az Ön felhasználói tartalmának továbbításáért. A felhasználói tartalom Adient részére történő továbbításával vagy a felhasználói tartalom más módon történő hozzáférhetővé tételével a weboldalon vagy a weboldal segítségével Ön díjmentes, globális, állandó, visszavonhatatlan, nem kizárólagos és teljes körű allicenc joggal ruházza fel az Adient társaságot a felhasználói tartalom használatára, reprodukálására, módosítására, közzétételére, fordítására, származtatott művek létrehozására, terjesztésére és megjelenítésére, mégpedig részben vagy egészben és/vagy más művekbe bármilyen formában, médiában vagy technológiával történő belefoglalásába, és elfogadja, hogy lemond az adott felhasználói tartalomra vonatkozó mindennemű „erkölcsi jogról”. Az Adient nem követi figyelemmel, nem böngészi és nem módosítja az oldalon vagy annak segítségével közzétett vagy hozzáférhetővé tett felhasználói tartalmat. Az Adient azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint visszautasítson, módosítson vagy töröljön bármilyen felhasználói tartalmat, mégpedig egészben vagy részben, amely az Adient társaság megítélése szerint a jelen feltételekbe ütközik, jogsértő vagy más módon nem kívánatos, nem megfelelő vagy pontatlan. Az Adient társaság nem vállal felelősséget a felhasználói tartalom módosítása vagy törlése során hozott döntésért, döntés hiányáért vagy késedelemért.

Eljárás

Az oldalon vagy annak segítségével tilos olyan felhasználói tartalmat továbbítani, amely: (i) bármilyen fél vagy személy bármilyen tulajdonjogát sérti; (ii) jogsértő, káros, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, obszcén, megtévesztő, csalárd, szexuális grafikát tartalmaz, gyűlölködő vagy más személy magánéletét zavarja; (iii) egyént vagy csoportot üldöz, zaklat, megaláz vagy megfélemlít faj, etnikai hovatartozás, nem, vallás, szexuális irányultság, életkor vagy fogyatékosság alapján; (iv) kéretlen vagy jogosulatlan reklámot, reklámanyagot, „spamet”, „lánclevelet” vagy bármilyen más kapcsolatfelvételi módot tartalmaz (v) szoftvervírusokat vagy más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat tartalmaz, amelyek megszakíthatják, megsemmisíthetik vagy korlátozhatják bármilyen számítógépes szoftver, hardver vagy telekommunikációs eszköz működőképességét vagy hozzájárulhatnak bármilyen más hasonló jellegű destruktív művelethez. Ön hozzájárul ahhoz, hogy: (i) nem fogja magát más személynek vagy alanynak kiadni, vagy hamisan állítani vagy más módon másítani a személyhez vagy alanyhoz való illetőségét; (ii) nem fogja hamisítani vagy más módon manipulálni a felhasználói tartalmat annak érdekében, hogy eltitkolja valamely felhasználói tartalom eredetét; (iii) nem fog beavatkozni és nem fogja megzavarni az oldalt vagy a szervereket vagy az oldalhoz kapcsolódó hálózatokat, vagy elmulasztani az oldalhoz kapcsolódó követelmények vagy szabályok betartását; (iv) nem fog behatolni vagy más módon jogosulatlan hozzáférésre vagy az oldal integritásának megsértésére törekedni; (v) nem fog adatokat gyűjteni vagy tárolni az oldal felhasználóiról vagy a mások által az oldalon közzétett felhasználói tartalomról, vagy az ilyen adatokat az oldal céljával ellentétes, bármilyen más célra használni; és (vi) nem fogja megsérteni a hatályos helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat vagy előírásokat.

Kapcsolódó oldalak

Az Adient harmadik személyek weboldalaira vagy alkalmazásaira (kapcsolódó oldalakra) mutató hivatkozásokat tehet közzé. Az Adient társaság a kapcsolódó oldalakat nem feltétlenül vizsgálja felül, ellenőrzi vagy vizsgálja. Minden egyes kapcsolódó oldal saját felhasználási feltételekkel és adatvédelmi alapelvekkel rendelkezhet, a felhasználót pedig a kapcsolódó oldal használata során tájékoztatni kell valamennyi feltételről és alapelvről. Az Adient társaság nem vállal felelősséget a kapcsolódó oldalak tartalmáért, elérhetőségéért, alapelveiért vagy eljárásáért, sem az azokon található további hivatkozásokért. Az ilyen hivatkozások nem jelentik és nem minősülnek az Adient társaság kapcsolódó oldallal vagy bármilyen társasággal vagy szolgáltatással szembeni hozzájárulásának vagy támogatásának.

Adatvédelmi alapelvek

Javasoljuk, hogy olvassa el az adatvédelmi alapelveinket, amelyeket a jelen feltételek hivatkozás útján foglalnak magukban.

Garancia kizárása
A JELEN OLDALT „ÚGY, AHOGY VAN” ÉS „AHOGYAN ELÉRHETŐ” MÓDON NYÚJTJUK, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. AZ ADIENT A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN KIZÁR BÁRMILYEN ÉS MINDENNEMŰ GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ALÁBBIAKAT: (i) AZ OLDAL ÉS A TARTALOM ELÉRHETŐSÉGÉVEL, PONTOSSÁGÁVAL, MEGFELELŐSÉGÉVEL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, IDŐSZERŰSÉGÉVEL VAGY HASZNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN GARANCIÁT; ÉS (ii) A NÉVVEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN GARANCIÁT, A MEG NEM SÉRTÉS GARANCIÁIT, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG VAGY A KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG GARANCIÁIT VAGY FELTÉTELEIT. BÁR AZ ADIENT ARRA TÖREKSZIK, HOGY AZ OLDAL ELÉRÉSE ÉS HASZNÁLATA BIZTONSÁGOS LEGYEN, NEM TUDJA ÉS NEM IS FOGJA GARANTÁLNI VAGY GARANCIÁT NYÚJTANI ARRA, HOGY AZ OLDAL, A TARTALOM VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK NEM TARTALMAZNAK VÍRUSOKAT VAGY MÁS KÁROS KOMPONENSEKET.

A felelősség korlátozása 
AZ ADIENT TÁRSASÁG, ANNAK TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, LEÁNYVÁLLALATAI, TELEPHELYEI, JOGUTÓDJAI VAGY ÁTVEVŐI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY BÁRMILYEN MÁS SZEMÉLLYEL VAGY ALANNYAL SZEMBEN (i) BÁRMILYEN KÖZVETETT, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, BÍRSÁG JELLEGŰ KÁRÉRT, A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ÜZLETI NYERESÉG ELVESZTÉSÉT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT, PROGRAMOK VAGY INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT STB.) VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELYEK AZ OLDAL ELÉRHETŐSÉGÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL, MEGBÍZHATÓSÁGÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDNEK ANNAK ELLENÉRE, HOGY AZ ADIENT TÁRSASÁGOT VAGY A KÉPVISELŐIT FIGYELMEZTETTÉK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE, FÜGGETLENÜL AZ ELJÁRÁS MÓDJÁRA. AZ ADIENT TÁRSASÁG EGYÜTTES KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSBŐL, GARANCIÁBÓL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI FELELŐSSÉGÉBŐL (BELEÉRTVE AZ AKTÍV, PASSZÍV VAGY FELRÓHATÓ GONDATLANSÁGOT) SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJÁK MEG A 10,00 $ ÖSSZEGET, ILLETVE AZ ADIENT TÁRSASÁGNAK FIZETETT TÉRÍTÉST, ATTÓL FÜGGŐEN, MELYIK ÖSSZEG ALACSONYABB.

Kártérítés

Ön az oldal és/vagy bármilyen tartalmának használatával hozzájárul ahhoz, hogy a törvény által megengedett mértékben megóvja, kártalanítja és megvédi az Adient társaságot, annak társult vállalkozásait, tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait a kárfelelősséggel, bármilyen igényekkel, költségekkel és kiadásokkal szemben, beleértve a jogi képviselet ésszerű költségeit, amelyek bármilyen módon az oldal Ön általi használata, a jelen feltételek Ön részéről történő megsértése vagy az oldalra vagy az oldal segítségével továbbított felhasználói tartalom kapcsán keletkeznek.

Szerzői jogok megsértése

Ha Ön úgy véli, hogy a weboldalon bármilyen információt vagy anyagot a szerzői jogokat sértő módon használtak fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a webmaster@adient.com címen, és adja meg a következő információkat:

  • az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának képviseletére jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírását;
  • az állítólagosan megsértett szerzői jogok által védett mű azonosítását;
  • annak a helynek a leírását, ahol az anyag az oldalon található;
  • az Ön címét, telefonszámát és e-mail címét;
  • jóhiszemű nyilatkozatot arról, hogy a vitatott használatot a szerzői jogok tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezte;
  • büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, Ön a szerzői jogok tulajdonosa vagy jogosult arra, hogy eljárjon a szerzői jogok tulajdonosának nevében.

Alkalmazandó jog/joghatóság

Az oldalt az amerikai egyesült államokbeli telephelyeinkről kezeljük és működtetjük. Azok a személyek, akik más helyről lépnek az oldalra, azt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősséget vállalnak a helyi jogszabályok betartásáért. A jelen feltételek és az oldal használata tekintetében Michigan állam jogszabályai – kivéve a kollíziós szabályokat – az irányadók. Ön az oldal használatával engedélyezi és hozzájárul ahhoz, hogy (i) bármilyen igényt vagy vitát az Adient társasággal vagy az oldal használatához bármilyen módon kapcsolódó vitát a Michigan államban található, Michigan állam Detroit városához legközelebb eső állami vagy szövetségi bíróságok kizárólagos hatáskörébe utal; és (ii) a személyi joghatóságot Michigan állam bíróságain gyakorolja.

A jelen feltételek az Adient társasággal kötött, a jelen oldal használatára vonatkozó teljes körű megállapodásának minősülnek. Ha az adott joghatósággal rendelkező bíróság bármilyen okból kifolyólag a jelen megállapodás valamely rendelkezését vagy részét végrehajthatatlannak tekinti, az ilyen rendelkezés a megállapodás céljának eléréséhez maximálisan megengedhető mértékben kerül végrehajtásra, a megállapodás többi része pedig továbbra is teljes mértékben hatályos és érvényes marad.

A feltételek módosítása

Az Adient időről időre saját belátása szerint, figyelmeztetés nélkül módosíthatja a jelen feltételeket. Minden módosítás a webhely jelen oldalán jelenik meg. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen feltételek módosításait. Ön az oldal használatával a jelen feltételek bármilyen módosítását követően elfogadja az ilyen módosítások Önre nézve kötelező erejét.

Adatgyűjtés

Az oldal használata során a szervereink gyűjthetik a domain neveket, e-mail címeket, illetve a látogatók nevét és vezetéknevét magukban foglaló adatokat. Emellett az oldal egyes szekcióiban konkrét célból, például termékek, szolgáltatások vagy az oldal tartalmának nyújtása céljából személyes adatok átadására kérhetjük fel. Az Önről gyűjtött adatok az Ön nevét, címét, telefonszámát, faxszámát vagy e-mail címét foglalhatják magukban.

Az oldal 13 éven aluliak számára nem alkalmas. Tudatosan nem kérünk gyerekektől, illetve nem gyűjtjük gyerekek személyes adatait, továbbá nem kínáljuk a termékeinket vagy a szolgáltatásainkat gyerekeknek.

A gyűjtött adatok felhasználása

Az általunk gyűjtött adatokat a felhasználók számának és a látogatottság olyan statisztikai adatainak mérésére és kezelésére használjuk fel, mint például az oldalt látogatók száma, az oldalon eltöltött átlagos idő stb. Ezeket az adatokat az oldalaink használatának mérésére és az oldalak tartalmának fejlesztésére használjuk fel.

Az Adient társaság minden kereskedelmileg ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az adatgyűjtés pillanatában tájékoztassa Önt a gyűjtött adatok felhasználásának módjáról. Ha Ön az Adient társasággal szolgáltatások igénybevételében állapodott meg, az Ön és az Adient társaság között létrejött szolgáltatási megállapodás további információkat tartalmazhat arról, hogy az Adient társaság milyen módon használja az Ön adatait a szolgáltatásnyújtás megkönnyítése érdekében.

Kapcsolatfelvétel

Az Adient szívesen lát bármilyen kérdést vagy javaslatot a jelen szerződési feltételekkel kapcsolatban. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a webmaster@adient.com címen.

Felülvizsgálva: 2016. október 10-én

Adient plc
Bejegyezve Írországban, No. 584907
25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Írország