Výrobný závod Adient v Žiline

Závod sa špecializuje na výrobu tkanín pre automobilové sedadlá. Nadväzuje na dlhú históriu textilného priemyslu v Žiline, kde od 19. storočia fungovala fabrika na výrobu súkna, tzv. Žilinská súkenka. Dnes je v závode Adientu zamestnaných 120 zamestnancov, majstrov vo svojom odbore. Starajú sa o snovanie, tkanie, vyšívanie, pranie, úpravu hotovej textílie a samozrejme o jej následnú distribúciu do ďalších závodov Adient po celom svete.

Adient Slovakia Zilina

To najdôležitejšie, čo musia mať tunajší zamestnanci sú šikovné ruky, bez ohľadu na vek. Vzťah k šitiu a práci s textilom z nich robí profesionálny tím.

Voľné pozície

Adient Slovakia s.r.o. – odštepný závod Žilina
Kysucká cesta 3
01001 Žilina, Slovakia