Strakonice inovační a vývojové centrum

Naše inovační centrum s celosvětovou působností vyvíjí textilie pro automobilový průmysl

Ve Strakonicích se nachází moderní vývojové centrum pro výzkum a vývoj textilií pro automobilový průmysl. Vývoj směřuje k novým technologiím, postupům výroby a k využívání progresivních materiálů. Námi vyvíjené technologie usnadňují výrobu sedadel, zvyšují funkčnost a prodlužují jejich životnost a jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Význam inovačního centra je celosvětový.

Strakonice Engineering 2

V inovačním a vývojovém centru pracuje více než 100 odborníků na design, technologie a výrobu vzorků. Inovační centrum úzce spolupracuje s výzkumnými ústavy a univerzitami, nejvíce pak s Technickou univerzitou v Liberci.

Centrum každoročně otvírá “Trainee Program”, určený především studentům posledních ročníků bakalářského a magisterského studia.Program má vysokou úroveň a většina studentů, kteří ho absolvovali, nalezla následně uplatnění právě ve Strakonicích.


Koho hledáme

Adient Strakonice s.r.o.
Heydukova 1111, 386 16 Strakonice, Česká republika
Telefonní číslo: +420 383 315 111

Informace o dotacích pro širší verejnost